do góry


Elektrownia miejska (1907/1937/1997)

Elektrownia została zbudowana i uruchomiona w 1907 r., a dostawcą urządzeń i projektantem elektryfikacji miasta była firma Siemens-Schuckertwerke A.-G. z Berlina. Kompleks zyskał wyraz przemysłowy, charakterystyczny dla tego typu realizacji początku XX w. Najpoważniejsza rozbudowa i przebudowa nastąpiła w 1937 r., kiedy kompleks został istotnie rozbudowany. W 1997 r. nieczynny od dekad zakład adaptowano na potrzeby administracyjne Gazowni w Lesznie.

Municipal power plant (1907/1937/1997)

The power plant was built and put into operation in 1907. The town electrification plan was designed by the Siemens-Schukertwerke firm in Berlin, which also supplied necessary equipment. The complex was a typical example of industrial architecture at the beginning of the 20th century. Major extension and reconstruction works were done in 1937, as a result of which the complex of buildings was considerably extended. In 1997, after being disused for decades, the power plant facilities were adapted for administrative purposes of the Gasworks in Leszno. 

Czytaj więcej

Poważna dyskusja wokół elektrowni miejskiej rozgorzała w Lesznie na początku XX w. Przy okazji uchwał dotyczących rozbudowy i budowy nowego kompleksu gazowni miejskiej w maju 1901 r. radni miejscy pozytywnie wypowiedzieli się również o realizacji elektrowni, zwanej wówczas powszechnie centralą elektryczną. Jakkolwiek kwestii budowy zakładu nie sprecyzowano w czasie ani miejscu, to jednak inspektor gazowni i wodociągu Max Krause, za zgodą samorządu miejskiego, od 1904 r. prowadził negocjacje z firmą Zakłady Siemensa-Schuckerta S.A. (Siemens-Schuckertwerke A.G.SSW) w Berlinie z biurem technicznym w Poznaniu, odnośnie przygotowania projektu elektrowni. Krause dążył do wykorzystania w procesie produkcji energii elektrycznej koksu pogazowego, powstającego w gazowni w trakcie wytwarzania gazu świetlnego, dzięki czemu już na wstępie można było uzyskać sporą oszczędność na materiale opałowym. Początkowo siłownia elektryczna miała znaleźć się na terenie samej gazowni, a wytwarzany w niej prąd zamierzano wykorzystać do oświetlenia i napędu urządzeń mechanicznych zakładu. Jednak już w 1905 r., w drodze dalszych negocjacji, wypracowano koncepcję budowy dużej centrali elektrycznej, która miała powstać w bezpośrednim sąsiedztwie gazowni, po drugiej stronie ob. ul. Przemysłowej (Buchwälderstrasse). W konsekwencji prowadzonych od kilku lat rokowań z firmą SSW, 30 maja 1906 r. zgromadzenie rajców podjęło jednogłośnie uchwałę o budowie elektrowni komunalnej w Lesznie. Główną funkcją projektowanego zakładu miało być dostarczenie energii elektrycznej rzemiosłu i drobnym zakładom przemysłowym w celu zmechanizowania ich produkcji, natomiast kwestię oświetlenia elektrycznego traktowano wówczas marginalnie.

W dniu 3 października 1906 r. rajcy przyznali kwotę 136 480 mk na budowę centrali elektrycznej, lecz wykonawca – SSW – zadeklarował wkrótce, że zrealizuje przedsięwzięcie nawet za niższą kwotę, mianowicie za 135 000 mk. Szczegółową umowę z wykonawcą radni zatwierdzili w grudniu 1906 r., a na przełomie lutego i marca 1907 r. rozpoczęły się prace sieciowe, prowadzone przez monterów SSW (do zainstalowania było m.in. 3,2 km kabla ołowianego, 1200 znaków rozpoznawczych, 12 km przewodów miedzianych). W połowie roku ruszyły prace budowlane przy budynku elektrowni i kotłowni parowej, stawianych przez władze miejskie, a z końcem lata pracownicy SSW zaczęli montować maszyny parowe z generatorami prądu oraz kotły parowe. Oddanie do eksploatacji elektrowni miejskiej nastąpiło 14 listopada 1907 r.

We wnętrzu siłowni parowej z generatorami energii elektrycznej (dominujący szczytowy budynek od ob. ul. Przemysłowej) znajdował się zestaw dwóch nowoczesnych maszyn parowych z generatorami energii firmy SSW (generatory o mocy 60 kW wytwarzały prąd stały o napięciu 440–500 V), każda o mocy 150–200 KM przy 130 obr./min. Pary do napędu silników dostarczały umieszczone w budynku obok (budowla przylegająca do hali maszyn od północy) dwa kotły parowe, wytwarzające parę o temperaturze 350 0C. Zarówno wyposażenie hali maszyn, jak i kotłów stanowiło awangardę postępu technicznego na terenie Leszna.

Wbrew początkowym obawom o rentowność przedsiębiorstwa elektrownia zaczęła bardzo szybko generować dochody, których władze miasta się nie spodziewały. Postępowała również elektryfikacja oświetlenia, choć widoczna głównie u konsumentów prywatnych. W oświetleniu publicznym nadal dominowały tańsze w eksploatacji latarnie gazowe. Efekt był taki, że wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną doprowadziło do szeregu modernizacji, z których te podjęte w latach 30. XX w. stworzyły zupełnie nową jakość architektoniczną.

Pierwszych prac modernizacyjnych dokonano już w 1924 r., kiedy zainstalowano trzeci zespół prądotwórczy, zbudowany jednak z silnika gazowego Deutza o mocy 350 KM i generatora prądu 250 kW. Kolejne prace nastąpiły w latach 1930–1937. Wtedy rozpoczęła się poważna modernizacja i rozbudowa zakładu. Istotnemu powiększeniu, w sensie powierzchni i wysokości, uległy budynki hali maszyn (został podwyższony i rozbudowany w kierunku ob. ul. Przemysłowej) oraz hali kotłów (znacznie podwyższony i rozbudowany w kierunku ul. Przemysłowej). W powiększonej hali maszyn zainstalowano i uruchomiono w 1931 r. nowoczesną dwucylindrową maszynę parową (800 KM) firmy Ortwein, Karasiński i Ska. z Warszawy, sprzęgniętą z generatorem prądu o mocy 570 kW firmy Siemensa z Poznania. W kotłowni natomiast zamontowano nowoczesny system oczyszczania wody dla kotłów firmy Neckar. Ukoronowanie międzywojennego etapu modernizacji stanowiła druga rozbudowa hali kotłowni, przeprowadzona w 1937 r. Powiększono ją i podwyższono, a wszystko po to, aby w przestronnym wnętrzu ustawić wysokoprężny wodnorurkowy kocioł parowy firmy H. Cegielski z Poznania, wytwarzający parę o ciśnieniu do 21 atmosfer. Spaliny z palenisk kotłów do atmosfery uchodziły przez wysoki na 45 m komin przemysłowy.

Z takim wyposażeniem elektrownia pracowała jeszcze w latach 50. XX w., kiedy to, w wyniku doprowadzenia do miasta energii elektrycznej z zewnątrz, nastąpiła jej likwidacja. Po zamknięciu zakładu zespół budynków, wraz z kompletnym wyposażeniem kotłowni parowej, został przekazany gazowni. Kocioł parowy początkowo zachowano, gdyż rozważano nawet uruchomienie na bazie pozostałości technologicznych kotłowni, ciepłowni dla Leszna. Z pomysłu jednak ostatecznie zrezygnowano i budynki stały nieużytkowane.

W drugiej połowie lat 90. XX w. przystąpiono do adaptacji obiektów budowlanych elektrowni na biura Rejonu Gazowniczego w Lesznie. Przy tej okazji odrestaurowano elewacje, ale zlikwidowano wyposażenie kotłowni parowej i rozebrano komin przemysłowy (1997 r.). Adaptowany do funkcji biurowo-administracyjnych Gazowni dawny kompleks elektrowni miejskiej, pełni tę funkcję do chwili obecnej.

 

Bibliografia:

- Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Leszna; Dokumentacja techniczna – zbiór.

- Świderski Bronisław, Ilustrowany opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej, Leszno 1928.

- Urbaniak Miron, Zabytki przemysłu i techniki Leszna, Leszno 2006.

- Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.