do góry


Kościół ewangelicki Krzyża, ob. kościół katolicki św. Krzyża (1711–1720/1896/1909–1910/po 1945 r.)

Kościół pochodzi z pierwszej połowy XVIII w., został wzniesiony według projektów Adama Stiera. Utrzymany jest w stylu barokowym i należy do największych zborów protestanckich Wielkopolski. W 1896 r. dokonano kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, a w 1909 r. na wieży zrekonstruowano bogato dekorowany hełm. Po 1945 r. świątynia ulegała dewastacji i dopiero w końcu lat 70. XX w. przystąpiono do jej zabezpieczania i remontów. Obecnie należy do parafii katolickiej św. Krzyża.

Evangelical Church of the Cross, at present the Catholic Church of St.Cross (17111720/1896/19091910/after 1945)

The church dates back to the first half of the 18th century. Built in the Baroque style to the design of Adam Stier, it belongs to a group of the biggest Protestant churches in Wielkopolska. In 1896, complex renovation and restoration works were performed and in 1909 a richly decorated helmet mounted on the tower was reconstructed. After 1945, the temple went derelict and it was not until the late 1970s that it started to be secured and renovated.  At present, it belongs to the Catholic Parish Church of St.Cross.

Czytaj więcej

Początki kościoła luterańskiego Krzyża sięgają pierwszej połowy XVII w., kiedy to na mocy przywileju Rafała Leszczyńskiego, w latach 1633–1635 luteranie wznieśli pierwszą, drewnianą świątynię. Spłonęła ona jednak w 1656 r., ale w 1666 r. została odbudowana i ponownie poświęcona. Nowy kościół istniał niespełna pół wieku i podczas pożaru miasta w 1707 r. spłonął znowu. Tym razem odbudowa trwała znacznie dłużej, ale miała też kapitalny charakter.

Nowa świątynia, zachowana do dziś, była budowana w latach 1711–1720 według projektów i przez Adam Stiera, współpracownika Pompeo Ferarriego. Zasadnicza budowa zakończyła się w 1716 r., ale w kolejnych latach trwało jeszcze wyposażanie i finalizowanie różnych prac w zborze. Jeszcze w 1721 r. dokonano przebudowy prowizorycznego sklepienia świątyni i zastąpiono je nowym, z malowidłami. W 1730 r. wykonano sklepienie biblioteki, zaś w 1742 r. przesklepiono zakrystię, przyozdabiając ją malowidłami i sztukateriami. Natomiast dopiero w 1782 r. ukończono nadbudowę wieży kościelnej i zwieńczono ją bogatym ażurowym hełmem, zaprojektowanym przez Karola Marcina Frantza. Wykonany z wielkim wysiłkiem bogaty barokowy hełm wieżowy nie cieszył długo parafian ewangelickich, gdyż już w 1790 r. spłonął wraz z dachem i wieżą kościoła. Po tej katastrofie hełmu nie odbudowano bardzo długo, przekrywając mury wieży czterospadowym dachem na ponad 100 lat.

W XIX w. kościół ewangelicki, uważany za najokazalszy i najbardziej wartościowy pod względem zabytkowym barokowy zbór protestancki w prowincji poznańskiej, nie był poddawany kompleksowym pracom konserwatorskim praktycznie do końca stulecia. Niemniej jednak w latach 1872–1874 leszczyński budowniczy organów Schneider zabudował w świątyni instrument organowy, poddany czyszczeniu i wnikliwym pracom konserwatorskim w 1896 r. Rok 1896 był zarazem czasem kompleksowej renowacji kościoła, przeprowadzonej zgodnie z kanonami XIX-wiecznej pruskiej sztuki konserwatorskiej.

Rozpoczęte na wiosnę 1896 r. prace konserwatorskie trwały w sumie osiem miesięcy i zakończyły się w połowie grudnia. Kierownictwo i nadzór nad przedsięwzięciem objął osobiście rządowy mistrz budowlany Julius Kohte, znający doskonale leszczyńską świątynię, w związku z wcześniejszymi jej inwentaryzacjami budowlanymi. Do początku sierpnia 1896 r. sfinalizowano murowanie sklepienia nad pomieszczeniami piwnicznymi, gdzie ulokowano pięć pieców ogrzewania parowego, z których wyprowadzono rury grzewcze zawieszone przy ścianach kościoła (instalację ogrzewania parowego wykonała firma Otto Meyera z Berlina). Równocześnie do pracy przystąpili gazownicy, zaczęli oni układać gazociągi do kinkietów gazowych na ścianach i wewnętrznych filarach, a także do olbrzymiego żyrandola o średnicy 3 m, w formie korony, który miał 24 płomienie gazowe (żyrandol dostarczyła firma Metallgiesserei Riedinger z Augsburga). Wybrano pojawiające się dopiero w Lesznie światło gazo-żarowe, emitowane przez 126 palników gazowych. Do końca września sfinalizowano malowidła na sklepieniu i rozpoczęto malowanie organów oraz chóru w sposób harmonizujący ze sklepieniem. Przystąpiono też do dekoracji ołtarza, na którym zawieszono obraz przedstawiający leżącego Chrystusa z podpisem Friede sei mit euch! („Niech pokój będzie z wami!”), zaś w kolejnych dniach budowniczy organów Schneider zaczął ich czyszczenie. W pełni zakończone były roboty gazyfikacyjne związane z oświetleniem, a na dachu wzniesiono dwa niewielkie kominy do kotłowni ogrzewania parowego. Do uroczystego otwarcia świątyni dla wiernych wykonano jeszcze nowe ławki w nawie głównej dla 500 osób, położono także nową posadzkę z płytek ceramicznych firmy Willeroy & Boch z Merzig a/Saar. Tym samym podjęta w 1896 r. restauracja kościoła ewangelickiego, która pochłonęła ostatecznie 43 000 marek, stała się wzorcową dla sztuki konserwatorskiej XIX w. i jedną z dwóch (drugą była rozbudowa fary), przeprowadzonych tak imponująco renowacji zabytków Leszna do końca zaborów.

Na krótko przed I wojną światową wspólnota protestancka podjęła jeszcze jedną poważną inwestycję w swojej świątyni. Około 1909 r. zaczęto przygotowania do istotnej z zabytkowego punktu widzenia kościoła, ale także dla panoramy miasta, rekonstrukcji. Chodziło o bogaty hełm wieżowy, który spłonął w 1790 r., ale w archiwum kościelnym zachował się jego dokładny projekt z 1734 r., autorstwa Frantza. We współpracy z Juliusem Kohte rozpoczęto przygotowania do wiernego odtworzenia hełmu, przy okazji zamierzano także odnowić i uzupełnić tynki na zachodniej ścianie wieży. Z uwagi na zabytkową wartość kościoła, parafia otrzymała dotację 500 marek z prowincjonalnego Funduszu Opieki nad Zabytkami (Denkmalpflegefond), a 3000 marek do dyspozycji przeznaczył pruski fiskus. Prace prowadzono w 1909 r., a kierował nimi – w tym czasie już królewski radca budowlany – Julius Kohte. Oprócz prac tynkarskich i budowy miedzianego hełmu w bogatej, barokowej stylistyce, w 1910 r. wykonano renowację mechanizmu zegarowego i tarczy zegarowych, pozłacając cyfry oraz wskazówki. Równolegle, właśnie w 1910 r. dokonano modernizacji i rozbudowy organów, które otrzymały łącznie 47 głosów, trzy manuały i jeden pedał. Tym samym był to najbogatszy głosowo instrument organowy w Lesznie, cechujący się bogato zdobionym siatkowym prospektem.

Rekonstrukcja wieżowego hełmu była ostatnim poważnym przedsięwzięciem konserwatorsko-remontowym, przeprowadzonym w świątyni Krzyża w okresie zaboru pruskiego. W latach międzywojennych świątynia należała w dalszym ciągu do protestantów, a w trakcie II wojny światowej służyła jako magazyn broni. W 1945 r. zbór zdewastowali czerwonoarmiści, którzy w nim stacjonowali.

W 1946 r. polskie władze przekazały kościół małej parafii polskokatolickiej, nie była ona jednak w stanie utrzymać obiektu. Doprowadziło to do kradzieży, dewastacji i w końcu destrukcji wnętrza świątyni. W konsekwencji, w 1977 r. zdewastowany zbór przekazano parafii rzymskokatolickiej, która od 1978 r. rozpoczęła zabezpieczanie świątyni. Okazało się wówczas, że słynne dwukondygnacyjne empory były w fatalnym stanie technicznym, wobec czego zdecydowano o ich rozbiórce na początku lat 80. XX w. i do dziś ich nie odtworzono.

Objęty ochroną prawną 20 stycznia 1953 r., pod numerem 34, kościół Krzyża obecnie należy do parafii rzymskokatolickiej św. Krzyża. Wspólnie z przykościelnym lapidarium stanowi jedno z najcenniejszych i najokazalszych dzieł zborowych Wielkopolski.

 

Bibliografia:

- Komolka Mirosława, Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

- Kręglewska-Foksowicz Ewa, Sztuka Leszna do początków XX wieku, Poznań 1982.

- Świderski Bronisław, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928.

- Urban Maciej, Poewangelickie zabytki miasta Leszna, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, t. V, 2012.