do góry

Kamienica nr 23 (1. poł. XVIII w./przełom XIX i XX w.)

Kamienica powstała w pierwszej połowie XVIII w. jako barokowa. W formie niezmienionej przetrwała do przełomu XIX i XX w., kiedy to dokonano zmian w fasadzie na parterze oraz niewielkich interwencji budowlanych w mieszkaniu na piętrze. Przy okazji przebudowy w 1903 r. zlikwidowano barokowy portal wejściowy.

 

Townhouse no. 23 (first half of 18th cent./ turn of 20th cent.)

The building was erected in the first half of the 18th century in the baroque style. That architectural form survived till the turn of the 20th century, when some minor changes to the ground floor facade took place and the first floor was remodelled. During another alteration in 1903 the baroque portal was removed.

Czytaj więcej

Kamienica powstała w pierwszej połowie XVIII w. jako szczytowa budowla barokowa. W 1813 r. właścicielka Luiza Dorota Höpner sprzedała posesję wraz z domem cukiernikowi Gottliebowi Traugottowi Handke za 565 talarów. Na parceli znajdowały się wówczas: dom mieszkalny z oficyną, stajnia, magazyny oraz dom tylny. Dwie dekady później, w 1833 r., nastąpiła kolejna zmiana własnościowa. Tym razem kupującym był syn Handkego, piwowar Karol Gottlieb, który zapłacił ojcu 1500 talarów. Do księgi wieczystej wpisano go wspólnie z małżonką Zuzanną Dorotą dopiero w 1850 r.

Po śmierci rodziców, w 1870 r. nieruchomość odziedziczyła córka Albertyna, która wspólnie z mężem Trausem Albertem Tauche spłaciła 4000 talarów zobowiązań względem pozostałych spadkobierców. W 1881 r. Albertyna, już jako wdowa, została jedyną właścicielką kamienicy. Mieszkała w domu jeszcze dekadę i w 1891 r. sprzedała przyrynkową posesję krawcowi Hermannowi Kiwi, który podjął na niej inwestycje.

Najpierw, w 1892 r., Kiwi przebudował jedynie komin w budynku gospodarczym, ale w 1894 r. począł czynić starania o przebudowę i modernizację lokalu sklepowego. Krawiec nie dysponował jednak dokumentacją techniczno-budowlaną dla planowanej inwestycji, wobec czego przedsięwzięcie przesunęło się o dwa lata w czasie. Dopiero w 1896 r. lokalny mistrz budowlany Konrad Wittig przygotował projekty dotyczące zmiany wykroju okna sklepowego oraz drzwi wejściowych do sklepu po południowej stronie sieni. Przebudowy dokonano na wiosnę.

Kilka lat później, w 1903 r., Kiwi przeprowadził kolejną przebudowę lokalu handlowego, tym razem według projektów znanego mistrza budowlanego Hermanna Nergera. W efekcie tego zlikwidowano m.in. sklepienie żaglowe w sklepie po lewej stronie sieni, a ponadto usunięto pierwotny portal wejściowy. Dekadę później, w 1915 r., posesja została skanalizowana i przyłączona do centralnego systemu kanalizacyjnego w mieście, co nastąpiło kilka lat później w stosunku do innych kamienic wschodniej pierzei rynkowej. Warto też zauważyć, że właśnie podczas I wojny światowej, w 1916 r., dokonano jeszcze nadbudowy o jedną kondygnację budynku tylnego od strony ul. Zielonej.

Dzięki ograniczonym inwestycjom budowlanym, dom przyrynkowy nr 23 przetrwał do dziś w stylu barokowym i w formie szczytowej, zatartej tak skutecznie w wypadku większości rynkowych kamienic.

Po I wojnie światowej i włączeniu Leszna do Polski krawiec Kiwi wraz z małżonką Rozalią opuścili miasto, a nowym właścicielem posesji i jej zabudowy zostali oberżysta Jan Kaczyński z żoną Małgorzatą. Wpisano ich do księgi wieczystej w 1924 r. Nowi właściciele dbali o zabudowę jeszcze po II wojnie światowej, prowadząc nawet przez kilka lat po 1945 r. lokal gastronomiczny w oficynie. W czasie II wojny światowej Kaczyńscy zostali na krótko własności pozbawieni, co dokonało się poprzez ich wywłaszczenie w 1944 r. na rzecz siodlarza Leo Weltza.

W dniu 15 stycznia 1971 r. kamienica została objęta ochroną prawną pod numerem 540/1253.

 

dr hab. Miron Urbaniak, prof. nadzw.

Instytut Historyczny UWr

Bibliografia:

1     Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Leszno.

2     Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Ewa Kręglewska-Foksowicz, Kamienica Rynek nr 23. Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie, Poznań 1979.

3     Komolka Mirosława, Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

4     Kręglewska-Foksowicz Ewa., Sztuka Leszna, Poznań 1981.

5     Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.